Đăng ký thông tin hồ sơ xét tuyển
Lưu ý: những mục đánh dấu (*) là bắt buộc nhập
Thông tin thí sinh
Hộ khẩu thường trú
Nơi nhận giấy báo trúng tuyển
Thông tin đăng ký xét tuyển

Lưu ý:
- Trình độ đào tạo: Trình độ Trung cấp - tín chỉ áp dụng đối với loại hình đào tạo vừa làm vừa học 
- Loại hình đào tạo: Nếu thí sinh đăng ký loại hình đào tạo chính quy ngành Thú y, Thuỷ sản thì chọn chính quy 2 năm đối với CĐ và chính quy 1.5 năm đối với TC.
Các ngành còn lại chọn chính quy 2.5 năm đối với Cao đẳng và chính quy 2 năm đối với Trung cấp
- Nếu thí sinh đăng ký trình độ Cao đẳng 9+ thì chọn trình độ đào tạo Trung cấp - Niên chế và ghi chú hồ sơ học Cao đẳng 9+
Hình thức xét tuyển Điểm Trung bình năm / Trung bình toàn khóa
Thông tin khác
Hoàn tất đăng ký

Tôi cam kết những nội dung trên là đúng sự thật

Chọn mã khác